Prowadzący: Dorota Metera, Prezes Zarządu Jednostki Certyfikującej Bioekspert Sp. z o. o.
Organizator: Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi ,,EKOLAND''

Grupa konsumentów świetnie poinformowanych na temat metod produkcji, skutków środowiskowych i społecznych, dobrostanu zwierząt oraz gotowych zapłacić więcej za produkty spełniające ich oczekiwania jest coraz większa. To oni właśnie szukają produktów ekologicznych oznakowanych szczególnymi znakami europejskich i polskich systemów jakości rolnictwa ekologicznego, jak Ekoland, Demeter, Naturland i Bioland. Produkcja i znakowanie tych produktów są uregulowane prawem oraz standardami prywatnymi oraz kontrolowane, co zapewnia wiarygodność i wysoką jakość produktów. W wielu krajach znane są logotypy jak Bio Austria w Austrii i Nature et Progrès we Francji i Belgii. W Polsce najdłużej znanym znakiem prywatnym jest logo EKOLAND.

Znak produktów certyfikowanych na podstawie prawa UE

obraznf01

Produkt rolnictwa ekologicznego. Znak produktu wytworzonego zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej, określonymi w przepisach rozporządzenia UE 2028/848 przy zastosowaniu nawozów naturalnych i występujących w przyrodzie oraz środków ochrony roślin, głównie biologicznych i prostych związków chemicznych, a także z zapewnieniem wysokiego dobrostanu zwierząt.

Znaki prywatnych standardów rolnictwa ekologicznego (dodatkowe do wymogów prawa UE)

obraznf02

Produkt rolnictwa ekologicznego. Znak Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND. Producent ekologiczny musi spełniać wymagania Kryteriów Stowarzyszenia EKOLAND. Całe gospodarstwo musi być prowadzone metodą ekologiczną. Przetwórcy i handlowcy muszą przygotowywać i dystrybuować produkty ze znakiem Ekoland.

obraznf03

Produkt biodynamiczny. Znak produktu wytworzonego zgodnie ze standardami rolnictwa biodynamicznego Biodynamic Federation Demeter International (BFDI). Gospodarstwa rolne (z wyjątkiem specjalistycznych gospodarstw sadowniczych, warzywniczych i winnic) powinny utrzymywać zwierzęta, najlepiej bydło, które dostarcza nawozu naturalnego do kompostu, który jest podstawą żyzności gleby. Stosowane są preparaty biodynamiczne, wysokie standardy dobrostanu zwierząt, 10% powierzchni gospodarstwa przeznaczone jest dla różnorodności biologicznej. Przetwórcy i handlowcy muszą przygotowywać i dystrybuować produkty ze znakiem Demeter.

obraznf04

Produkt ekologiczny ze znakiem Naturland. Producent ekologiczny musi spełniać wymagania Kryteriów Stowarzyszenia Naturland. Całe gospodarstwo musi być prowadzone metodą ekologiczną, zapewnione dobre warunki pracy pracowników i godziwe wynagrodzenie, a także wysokie standardy dobrostanu zwierząt. Przetwórcy i handlowcy muszą przygotowywać i dystrybuować produkty ze znakiem Naturland.

obraznf05

Produkt ekologiczny ze znakiem Bioland. Producent ekologiczny musi spełniać wymagania Kryteriów Stowarzyszenia Bioland. Całe gospodarstwo musi być prowadzone metodą ekologiczną, zapewnione dobre warunki pracy pracowników i godziwe wynagrodzenie, a także wysokie standardy dobrostanu zwierząt. Przetwórcy i handlowcy muszą przygotowywać i dystrybuować produkty ze znakiem Bioland. System punktacji za różnorodność biologiczną.